Forumreglement

Introductie

Het forum heeft als doel lezers met elkaar in discussie te laten treden over hun investeringskeuzes. Het forum is geen plaats voor persoonlijke aanvallen of ruzies. Om de geloofwaardigheid van de site te bewaken vraagt de organisatie van de Slimste Belegger 2015 de bezoekers de volgende punten in acht te nemen:

 • Kwaliteit trekt kwaliteit aan. Indien uw berichten een duidelijke bijdrage leveren aan de forums zal dit anderen stimuleren hetzelfde te doen;
 • De Slimste Belegger 2015 verzoekt u, alleen berichten te posten die bijdragen aan de discussie op de forums;
 • Schrijf uw eigen columns op de forums. Goed posten wordt beloond door het aanbevelingssysteem: elke dag worden de berichten met de meeste aanbevelingen op de homepage van de forums geplaatst;
 • De Slimste Belegger 2015 vraagt haar leden openheid van zaken te geven omtrent hun positie in de Turbo's waarover zij discussiëren (long, short, geen positie). Het is aan te raden om de wettelijke regels hierover goed door te nemen.

Op de forums worden de volgende activiteiten niet toegestaan:

 • Koersmanipulatie;
 • Agressief, onethisch of misleidend gedrag;
 • Onnodig grievend taalgebruik;
 • Het overnemen van artikelen zonder toestemming van de auteur;
 • Publiceren privacy-gevoelige informatie, zoals adressen;
 • Zakelijke sollicitaties;
 • Adverteren;
 • Het is niet toegestaan aliassen te gebruiken die aanleiding (kunnen) geven tot verwarring. Aliassen kunnen geweigerd worden als hiermee de indruk wordt gewekt namens een bedrijf, organisatie of persoon het woord te voeren, zonder dat dit daadwerkelijk het geval is;
 • Het is op de forums niet toegestaan andere bezoekers persoonlijk aan te vallen, te treiteren, te kwetsen of anderszins opzettelijk te beschadigen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
 • Het is op de forums niet toegestaan om berichten te plaatsen met als kennelijk doel de Slimste Belegger 2015 en haar bezoekers commercieel of anderszins te benadelen en/of schade toe te brengen, middels bijvoorbeeld werving voor concurrerende media of het verspreiden van laster of geruchten.

Mensen die zich hier niet aan houden wordt de toegang tot de forums ontzegd; dit betekent niet dat ook het lidmaatschap van de Slimste Belegger 2015 daarmee beëindigd is.

Indien de inhoud van een forumbericht u niet bevalt, reageer hier dan constructief op en niet op een negatieve manier. Indien u vervuiling tegenkomt, kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar: slimste@iex.nl.

De teksten die in de forums geplaatst worden, worden automatisch eigendom van de Slimste Belegger 2015 en de Slimste Belegger 2015 is vrij om de inhoud ervan te gebruiken.

De organisatie behoudt zich het recht voor om postings te verwijderen.

Indien u suggesties heeft voor nieuwe forums of onderdelen, kunt u een e-mail sturen naar slimste@iex.nl.

Privacy

Deze regels zijn opgesteld om zorg te dragen voor een geloofwaardige, verantwoordelijke, intelligente en informatieve dialoog. Wij gaan er van uit dat u, als u op de forums meedoet, de regels van de Slimste Belegger 2015 respecteert.

De Slimste Belegger 2015 behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing stukken van de site te verwijderen als die de privacy van leden aantasten, en/of als stukken duidelijk behoren tot de eerder genoemde niet-toegestane categorieën. Het is van belang onze site levend te houden.

De Slimste Belegger 2015 heeft de privacy van haar leden hoog in het vaandel staan en verstrekt daarom geen persoonsgegevens aan derden, zolang dit geen onderdeel uitmaakt van het afgesproken dienstenpakket of de voorwaarden waar u mee akkoord bent gegaan. Wel kan de Slimste Belegger 2015 door toezichthouders of opsporingsinstanties worden verplicht om gegevens ter beschikking te stellen voor lopende onderzoeken. de Slimste Belegger 2015 is er wettelijk aan gehouden om aan zo'n formeel verzoek gevolg te geven.

Meer informatie

Lees ook de algemene voorwaarden, disclaimer, het privacy statement en het wedstrijdreglement.

Wilt u nadere toelichting of heeft u opmerkingen over het forumreglement? Neem dan contact met ons op via slimste@iex.nl.

Copyright © IEX Media B.V.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 17 april 2015.