Wedstrijdreglement

Hieronder vindt u alles wat u moet weten om de Turbocompetitie te spelen. Mocht u onverhoopt met vragen blijven zitten, neem dan contact met ons op via slimste@iex.nl.

Inhoud van dit document


Doel

De Turbocompetitie is een virtueel beleggerspel met een educatief karakter en is bedoeld om de deelnemers vertrouwd te maken met alle aspecten van het beleggen in Turbo’s.
Daartoe ontvangt elke deelnemer aan het begin van de competitie een fictief startkapitaal van 100.000 euro waarmee, zonder enig financieel risico, een fictieve portefeuille met een selectie van BNP Paribas Turbo’s kan worden samengesteld.

Terug naar boven

Algemeen

Gedurende de gehele looptijd van het spel kunt u zich aanmelden. Deelname aan de Turbocompetitie is voor iedereen gratis.

Terug naar boven

Samenvatting spelregels

 • Startbedrag: 100.000,00 euro (fictief)
 • Waarin te beleggen: Selectie van BNP PARIBAS Turbo’s
 • Orderverwerking: Orders worden uitgevoerd tegen de realtime bied-laatkoersen van BNP PARIBAS
 • Transactiekosten: 7,50 euro + 0,10 % van het aankoopbedrag per transactie
 • 20% in onderliggende waarde: Een transactie in een Turbo mag niet leiden tot een belang groter dan 20% in de desbetreffende onderliggende waarde.
 • 40% per asset categorie: Een transactie in een Turbo mag niet leiden tot een belang groter dan 40% in de desbetreffende assetcategorie.
 • 100 transacties per dag: Per portefeuille zijn maximaal 100 transacties per dag toegestaan.
 • Rente: Aan het eind van elke week (vrijdagavond voor 00:00 uur) wordt rente berekend en bijgestort. Het rentetarief wordt bepaald aan de hand van het Euribor-tarief (het standaard Europese interbancaire tarief)
 • Short gaan: Short gaan is niet toegestaan in dit spel. Hiervoor in de plaats kunnen Turbo's short aangeschaft worden.

Terug naar boven

Orderverwerking tegen realtime koersen

 • Kooporders worden uitgevoerd tegen laatprijzen
 • Verkooporders worden uitgevoerd tegen biedprijzen

Handel vindt plaats tegen de door BNP PARIBAS afgegeven bied-laatkoersen. Hierin wordt niet het daadwerkelijke orderboek van de beurs meegenomen.

Afhankelijk van de onderliggende waarde zijn er tweee handelstijden mogelijk:

 • Alle Turbo's en Boosters op Europese individuele aandelen: 09:05 – 17:30 uur;
 • Alle Turbo's en Boosters, met uitzondering van Turbo's en Boosters op Europese individuele aandelen: 08:00 – 18:30 uur.

U vindt de handelstijden per Turbo op de productpagina van elke Turbo op www.bnpparibasmarkets.nl.

Er zijn twee soorten orders mogelijk: een bestensorder of een limietorder. Wanneer de deelnemer een limietorder ingeeft, kan hij kiezen of de order een dag geldig is (dagorder) of meerdere werkdagen. Ook geeft de deelnemer een maximale/minimale prijs in waartegen hij wil kopen/verkopen. Wanneer de deelnemer 0 als limiet opgeeft, wordt de order automatisch beschouwd als een bestensorder. Wanneer hij een dagorder ingeeft, vervalt de dagorder automatisch om middernacht, ook wanneer de dagorder werd ingegeven na sluiting van de beurs.

Terug naar boven

Mogelijkheid om het kapitaal te verhogen

In de Turbocompetitie is het mogelijk om het kapitaal te verhogen door vrienden uit te nodigen.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om via de spelsite vrienden uit te nodigen om deel te nemen aan de Turbocompetitie. Deze vrienden kunnen zich vervolgens inschrijven op de Slimste Turbocompetitie door te klikken op de link in de ontvangen e-mail. Als deze vrienden zich ook daadwerkelijk inschrijven en een portefeuille aanmaken, ontvangt de deelnemer per vriend 500 euro extra fictief beleggingsgeld in zijn beleggingsportefeuille. Het aantal uitnodigingen is onbeperkt, maar de deelnemer kan slechts voor de 5 eerste vrienden 500 euro extra verdienen (dus maximaal 2500 euro). Mocht een persoon door meerdere mensen worden uitgenodigd, dan ontvangt enkel de persoon op wie zijn link als eerste is geklikt het extra fictieve beleggingsgeld. Het fictievegeld wordt 's nachts uitgekeerd, wil men dat het nog meetelt voor het uiteindelijke algemeen klassement dan dienen de genodigden zich op de één na laatste dag voor het einde van de competitie te hebben aangemeld.

De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om 500 euro extra te ontvangen wanneer ze de Turbocompetitie ‘delen’ op Facebook. Men kan doen vanaf de spelsite, onder de rubriek “Invite a Friend”. Deelnemers zullen slechts eenmaal voor het delen de extra 500 euro kapitaal kunnen ontvangen. Deze 500 euro wordt toegevoegd aan het cashtegoed net na middernacht, tussen 0u01 en 1u00.

Terug naar boven

Leagues

Deelnemers kunnen een eigen league aanmaken en het daarin opnemen tegen vrienden, familie en collega’s. Zodra de deelnemer een naam heeft gekozen kan hij beginnen met het uitnodigen van zijn vrienden. De prestaties van de deelnemer worden vervolgens zowel in de league als in het Algemene Klassement bijgehouden.

Ook is er een league-ranglijst, deze ranglijst wordt opgesteld aan de hand van het gemiddelde rendement van de leagues, met een minimum van vier actieve portefeuilles.

Terug naar boven

Beoordeling prestaties

De posities in een portefeuille worden gewaardeerd tegen de biedprijzen.

De winnaars van de competitie krijgen per email en/of telefoon een persoonlijk bericht. U dient zelf zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid en correct ingevulde persoonsgegevens. Onbereikbare deelnemers worden gediskwalificeerd.

Een deelnemer mag met één portefeuille meedoen met de Turbocompetitie. Deelnemers met meerdere portefeuilles worden gediskwalificeerd. Portefeuilles worden automatisch opengesteld voor andere bezoekers van de spelsite.

Portefeuilles die in de prijzen vallen, worden beoordeeld op realiteitsgehalte. De organisatie houdt zich het recht voor rendementen die tot stand gekomen zijn door fouten in het systeem of door het nabootsten van onrealistische situaties te negeren en eventueel portefeuilles te resetten.

Portefeuilles waarin gedurende de duur van de competitie geen enkele transactie werd geregistreerd, komen niet in aanmerking voor de diverse prijzen. Het beantwoorden van de eventuele quiz of uitnodigen van vrienden wordt niet gezien als een transactie.

De organisatie is gerechtigd om een deelnemer zonder enige argumentatie te diskwalificeren indien blijkt of indien er een vermoeden bestaat dat deze deelnemer niet volgens de in dit wedstrijdreglement opgestelde regels heeft gespeeld. De organisatie is gerechtigd om een deelnemer zonder enige argumentatie te diskwalificeren indien blijkt of indien er een vermoeden bestaat dat de deelnemer meerdere portefeuilles beheert of heeft beheerd. Bij diskwalificatie verliest de deelnemer het recht op prijzen.

Geen van de toegekende prijzen is inwisselbaar in geld of andere voordelen in natura. De organisatie stelt alle prijzen vast. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. Over de toegekende prijzen is geen correspondentie mogelijk. Winnaars worden door de organisatie schriftelijk op de hoogte gesteld en dienen hierop vóór een door de organisatie vastgestelde datum te reageren. Na die datum wordt aangenomen dat de deelnemer definitief van zijn prijs afziet. Het recht op de toegekende prijs vervalt daarmee en komt in dat geval toe aan de organisatie van de Turbocompetitie.

Medewerkers van IEX, Trilab, sponsors en mediapartners zijn van harte welkom om mee te spelen met dit beursspel, maar kunnen niet meedingen naar de prijzen.

Terug naar boven

Meer informatie

Lees ook de algemene voorwaarden, disclaimer, en het privacy statement.

Wilt u nadere toelichting of heeft u opmerkingen over het wedstrijdreglement? Neem dan contact met ons op via slimste@iex.nl.

Copyright © IEX Media B.V.